கர்ப்பிணி மனைவியை நண்பர்களுக்கு விருந்தாக்கிய கொ.டூ.ர கணவன்! அம்பலமான அ.தி.ர்.ச்சி உண்மை!!

168

தமிழகத்தில்………..

தமிழகத்தில் போ.தை.க்கு அ.டி.மை.யா.ன கணவன் ஒருவர், தன்னுடைய ம.னை.வி.யை நண்பர்களுடன் சேர்ந்து வ.ன்.கொ.டு.மை செ.ய்.த ச.ம்.ப.வம் அ.தி.ர்.ச்.சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடலூர் மாவட்டம், பண்ருட்டி எல்.ஆர் பாளையத்தை சேர்ந்தவர் ஜெயமணி. இவருக்கு கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்துள்ளது.

இவருக்கு ஏற்கனவே 1 1/2 வயதில் ஆண் கு.ழ.ந்தை உள்ள நிலையில், தற்போது ஜெயமணியின் ம.னை.வி போ.லீசில் புகார் அளித்துள்ளார். அதில் தனது கணவர் ஜெயமணி, போ.தை.க்.கு அ.டி.மை.யா.வ.தற்காக தன்னையே நண்பர்களுக்கு விருந்தாக்கினார் என அ.தி.ர்ச்சிகர பு.கா.ரை தெரிவித்துள்ளார்.

அதாவது, தான் 5 மாதம் க.ர்.ப்.ப.மாக இருந்த போது, சத்து மாத்திரை என்று மயக்க மாத்திரையை கொடுத்து தன்னை மயங்க வைத்ததாகவும் அரை மயக்கத்தில் இருந்த போது , கணவரே அவரது கூட்டாளி சுந்தரமூர்த்தியை அழைத்து வந்தது, தன்னை ப.லா.த்.கா.ரம் செ.ய்.ய வைத்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இதேபோன்று கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர், மணிகண்டன் என்பவரை அழைத்து வந்து அவருடன் ப.டு.க்கையை பகிர்ந்து கொள்ள வ.ற்.பு.று.த்.தியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இதனை வெளியில் சொன்னால் கு.ழ.ந்தை.யை கொ.ன்.று.வி.ட்.டு த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ள்வேன் என்று கணவர் ஜெயமணி மி.ர.ட்.டி வந்ததாகவும் வே.த.னை.யுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போது மீண்டும் மீண்டும் இதே த.வறை க.ண.வ.ன் செ.ய்.து வருவதால் தன்னையும் , கு.ழ.ந்.தை.யை.யும் கா.ப்.பா.ற்றும்படி கண்ணீர்மல்க வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இதனை தொடர்ந்து வ.ழ.க்.கு ப.திவு செ.ய்.த போ.லீ.சார், ஜெயமணி மற்றும் அவனது கூட்டாளிகளை கை.து செ.ய்.து சி.றை.யில் அடைத்தனர்.