தந்தையுடன் சென்ற மகனுக்கு ஏற்பட்ட செல்பி மோ கம் … ப ரி தா பமா க ப றி போன உ யி ர்!!

63

ஜானேஸ்வரன்……….

நெல்லை மாவட்டம் தழையூத்து கிராமத்தை சேர்ந்த மகேஷ்குமார். இவர் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இவருக்கு ஜானேஸ்வரன் என்ற ஒரு மகன் உள்ளர். இவர் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார். இவர் தனது அப்பாவுடன் இன்று காலை ர யி ல் நிலையதிற்கு அருகே உள்ள குடோனுக்கு சென்றுள்ளார்.

அப்பா தனது வேலைகளில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்த போது அருகாமையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட ர யி ல் மீது ஜானேஸ்வரன் ஏ றி செ ல் பி எடுத்துள்ளான்.

கீழே இ ற ங்கும் போது எதிர்பாரத நேரத்தில் மே லே செ ன்று கொண்டிருந்த மி ன் சார ஒ ய ரை பி டி த்த தில் உ ட ல் க ரு கி ச ம் ப வ இ ட த்தி லே  ஜா னே ஸ் வர ன் உ யிரி ழ ந் து ள்ளா ன் .

இது குறித்து ர யி ல் வே பொ லி சார்  வ ழ க் கு ப தி வு செ ய் து வி சார ணை  ந டத் தி  வ ரு கிறா ர் கள் .