துறு துறு குழந்தையின் அழகிய செலை பாருங்க…! கோடி ரூபாய் கொட்டி கொடுத்தாலும் கிடைக்காத அழகிய வரம்!!

1001

குழந்தைகள் எது செய்தால் அதை நாள் முழுவதும் ரசித்து கொண்டே இருக்கலாம்.

இங்கு ஒரு சுட்டி குழந்தை துறு துறு வென இருக்கிறது.

அங்கும் இங்கும் ஓடித்திரிகின்றது. இந்த காட்சியை பார்த்தால் கவலை எல்லாம் எம்மை விட்டு ஓடிடுவிடும்.


இறுதிவரை பார்த்து குழந்தையுடன், குழந்தையாக மாறி மகிழுங்கள். குறித்த காட்சியை மில்லின் பேர் பார்த்து ரசித்துள்ளனர்.