இந்திய செய்திகள்

வீட்டில் ச ட லங்களுடன் வசித்த வி வா க ரத்து பெ ற் ற பெ ண்!...

0
எஸ்.சவுத்ரி......... தன்னுடைய பெ.ற்றோரின் ச.ட லங்களை அ ட க்கம் செ ய்யாமல், வீட்டிலேயே வைத்து அ தனோடு வா ழ் ந் து வந்த ஒ ரு பெ ண் ணி ன்...

எனக்கு இந்த பி ரச்சினை இருக்கு.. திருமணம் வேணாம்.. இன்னும் சில தினங்களில் திருமணம் நடக்கவிருந்த நிலையில் புதுப்பெண்...

0
விஜயலட்சுமி..... தமிழகத்தில் திருமணம் நி ச் ச யி க்கப்பட்ட பு து ப்பெண் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்.ட ச.ம்.ப.வம் சோ.க.த்.தை ஏ.ற்.படு.த்.தி.யுள்ளது. தூத்துக்குடியை சேர்ந்தவர் சுடலையாண்டி. இவர் ம.னை.வி ஆறுமுகம். தம்பதிக்கு சந்தன செல்வி...

ம ணி க்கட்டை அ று த்து.. ப டுக் கை அ றையில் ஒரே நேரத்தில் கு...

0
தமிழகத்தின்....... தமிழகத்தின் மதுரையில் மொத்த கு டு ம்பமும் தூ.க்.கி.ட்டு த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ ண் ட வி வ கா ரத்தில், த ற்போ து அ.தி.ர்.ச்சி பி ன் ன ணி...

க ண வனை இ ழ ந் த பெ ண் ணு டன் காதல்! வீட்டில் பெற்றோர்...

0
தமிழகத்தில்........ தமிழகத்தில் கணவனை இ ழ ந்த பெ ண் ஒ ருவ ர் இ ளை ஞனு டன் நெ ரு ங் கி ப ழ கி வ ந்த நிலையில்,...

குழந்தைக்கு தீ வைத்துவிட்டு 20 வயது பெண் எடுத்த விபரீத முடிவு!!

0
தமிழகத்தில்.. தமிழகத்தில் கணவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக 20 வயது இளம் பெண் ஒருவர் உ யி ரை மா ய்த்துக் கொண்டதுடன், தன்னுடன் சேர்ந்து நான்கு மாதம் கு ழந்தையும் கொ.லை செ...

ஆடு உ தைத் ததால் கீழே வி ழுந்து உ யி ரிழந்த ம னை வி… தந்தையின்...

0
இ ள ம்பெ ண்......... இ ள ம்பெ ண் ஒருவரின் வ யி ற்றில் க ணவ ர் எ ட்டி உ தை த்தால் சிகிச்சை ப ல னி ன்றி...

திருமணமான ஓராண்டிற்குள் இளம் பெண் எடுத்த விபரீத முடிவு : சிக்கிய உருக்கமான கடிதம்!

0
தமிழகத்தில்… தமிழகத்தில் கணவனுடன் வசித்து வந்த மத்திய உளவுத்துறை அதிகாரியின் மனைவி தூ க் கி ட் டு உயிரை மா ய் த் து க் கொ ண்ட சம்பவம் பெரும் சோ...

மா மனார் வீட்டிற்கு செ ல்லும் போ தெ ல்லாம்… மனைவிக்கு வந்த ச ந்தே கம்..! நடுத்தெருவுக்கு...

0
தமிழ்ச்செல்வி....... சேலம் மாவட்டம், நத்தகாட்டூரைச் சேர்ந்தவர் தமிழ்செல்வி. இவரை மணிகண்டன் என்பவர் காதலித்து வந்துள்ளார். இவர்களின் காதலுக்கு பெற்றோர் எ திர் ப்பு தெ ரிவி க்க, இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டு, ஈரோட்டில்...

நிவர் புயலால் கடற்கரையில் குவிந்ததா தங்கம்? உண்மை என்ன தெரியுமா?

0
குவிந்ததா தங்கம்...............! நிவர் புயலால் தமிழகம், புதுவை மற்றும் ஆந்திர பிரதேசத்தை சேர்ந்த பல பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் கடும் இழப்பை சந்தித்துள்ளனர். பல இடங்களில் குடியிருப்பு பகுதிகள் தண்ணீர் சூழ்ந்தும், சாலைகள் துண்டிக்கப்பட்டும் மக்கள் அவதிப்பட்ட...

ம னைவிக்கு ப திலாக வேறு ஒரு பெண்… தம்பதி நடத்திய நாடகம்..! த மி ழகத்தை உ...

0
தமிழகத்தை...... தமிழகத்தை உ லு க்கிய அ ம்மாசை என்ற பெ.ண் கொ.லை செ.ய் ய ப் பட்ட வ ழ க்கி ல் நீ தி மன் றம் ப ர ப...